شرکت «همراه کسب‌وکارهای هوشمند» با هدف ساخت تجربه‌ای منحصربه‌فرد از‌ زندگی دیجیتال و همراهی با کسب‌وکارهای نوآورانه، شکل گرفته است. شرکت بزرگ «همراه اول» که همواره در ساخت تجربه‌های نوین و کاربردی پیشرو بوده در راستای گسترش فناوری‌های دیجیتال، شرکت «همراه کسب‌وکار‌های هوشمند» را تاسیس کرده‌ است تا بستری برای رشد و توسعه صنعت دیجیتال در ایران فراهم کند.